“het klimaatbestendig maken van je groene omgeving“

Utrecht Natuurlijk, BuurtNatuur030 en stg GroenmoetjeDoen! organiseren dit jaar weer de actiedag voor de groene zelfbeheer locaties van stad Utrecht.
Noteer 🖊 de GMJD!-dag vast in je agenda op: zondag 11 juni 2023

Op een groot aantal groene zelfbeheerlocaties en locaties van Utrecht Natuurlijk worden er tussen 12.00 en 18.00 uur verschillende activiteiten georganiseerd rondom het centrale thema van dit jaar:

Hoe maken we van Utrecht een grote verbinding van het openbaar groen en blauw door de hele stad? Zodat de bewoners in een gezonde groene stad leven die klaar is voor de klimaatadaptatie? Bij dit thema passen zowel geveltuinen en boomspiegels als andere groene zelfbeheer projecten.

Meer informatie vind je in het Dagprogramma en bij de Deelnemende locaties.

Heb je een idee en/of wil je graag meedoen met jouw zelfbeheerlocatie van boomspiegel tot tuinenpark? Laat het dan weten via: gmjd030@gmail.com