Voedselbos beheer

Een stedelijk voedselbos en biotoop vereist een andere werkwijze dan het huidig groen beheer.  Om de natuurlijke werkwijze van natuur te stimuleren is vakkennis nodig. Beheer van de openbare ruimte wordt normaliter gedaan door groenbeheer van de gemeente. In de woonwijk Rijnvliet stimuleren we betrokkenheid van bewoners bij het beheer. Hiermee maken we het voedselbos tot een succes. Onderzoek naar de wijze waarop bewoners mee kunnen doen vindt plaats door 4e jaars studenten van de HKU. HKU interviewt de voedselbos expert, diverse beheerders van voedselbossen, stedenbouwkudigen en landschapsarchitecten. Er wordt gekeken naar de meest optimale werkwijze om bewoners bij het beheer te betrekken. Overdracht van kennis en kunde is een essentieel onderdeel van het voedselbos beheer. Als bijvoorbeeld de boswachter van het  voedselbos zijn of haar kennis breed beschikbaar stelt kunnen bewoners hierdoor geïnspireerd worden en kunnen scholieren en andere geïnteresseerden ook hun steentje bijdragen om uiteindelijk ook te kunnen oogsten. De resultaten van het onderzoek van de HKU vind je hier: Onderzoeksverslag HKU Voedselbos beheer.