Metaal Kathedraal

Het historisch hart van Rijnvliet is Metaal Kathedraal. Vanaf de Rijksstraatweg torent het hoge dak overal bovenuit. Een uitzonderlijk monumentaal pand waar de verschillende bouwstijlen een magisch en harmonieus geheel zijn in de unieke culturele locatie, opgericht door kunstenaars in 2011. Dit pand stond op instorten en is na de aankoop in 2014 gered van verder verval door de nieuwe gebruikers.

Metaal Kathedraal is een historische schatkist en een uniek en onafhankelijk cultureel podium. Het pand is van oudsher een katholieke kerk uit 1857 en vanaf de oorlog in gebruik genomen als fabriek. Het landgoed en aloude kerkhof hebben verhalen te vertellen over de Romeinen en gaat zelfs terug tot aan de ijzertijd. Sinds 2011 continueren de initiatiefnemers de aloude buurtfunctie die het pand altijd heeft gehad en houdt men de lokale geschiedenis levend. Het pand is dagelijks geopend voor een breed publiek en functioneert als Utrechts laboratorium en podium waar kunstenaars, wetenschappers en publiek samenwerken aan een hernieuwd evenwicht tussen mens en natuur.

Metaal Kathedraal levert continue een bijdrage aan de omringende gebiedsontwikkelingen vanuit haar historische oorsprong, ligging en missie en visie. Vanuit de ecologische ambities is onder andere de aanleg van het 15 hectare integrale voedselbos Rijnvliet een definitief onderdeel geworden van de stadsontwikkeling van de nieuwe woonwijk Rijnvliet. Zie ook www.eetbarewoonwijkrijnvliet.nl. Alle gewassen zijn eetbaar voor mens en dier en leveren een essentiële bijdrage aan de biodiversiteit in de stad.

Metaal Kathedraal biedt de nieuwe bewoners van Rijnvliet een rijk gevuld cultureel programma. Hieraan ligt de verwondering én de zorg voor de twee ‘systemen’ waaruit onze wereld bestaat ten grondslag: Ons lichaam en onze geest enerzijds en de wereldbol en het universum anderzijds. Waar de mens vroeger zo veel mogelijk in harmonie leefde met diens leefomgeving, wonen we onszelf en de wereld om ons heen tegenwoordig behoorlijk uit zonder de lange termijn consequenties daarvan echt te beseffen. Er zijn nieuwe werkelijkheden nodig die de huidige vanzelfsprekendheden bevragen en vervangen.  Metaal Kathedraal ziet kunstenaars als ‘changemakers’ die met hun werk aanzetten tot bewustwording en tot vernieuwende manieren van denken en handelen.

In deze tijd van transitie hebben we nieuwe beelden van de toekomst nodig vanuit bezieling en verbeeldingskracht. Een abstracte of onvoorstelbare toekomst verbeelden is het terrein van de kunstenaar. Metaal Kathedraal is een werkplaats en een podium waar een breed publiek wordt uitgedaagd om na te denken over zijn bijdrage aan het leven in de stad. Metaal Kathedraal legt met haar programma meerdere waarheden bloot, zodanig dat je als bezoeker over andere waarheden kan ‘struikelen’. Dit doen we vanuit de overtuiging dat verandering pas komt als mensen andere waarheden daadwerkelijk ervaren. Alleen dan kan er een ander bewustzijn ontstaan en kan men zich van onderop gaan (re)organiseren.

 

Ga via deze link naar de site van Metaal Kathedraal