Partners

De Groene Longen van Rijnvliet- Buurtbewonersorganisatie

Metaal Kathedraal – Aanjager i.s.m. bewoners en sponsor van website eetbare woonwijk Rijnvliet

Bureau Felixx  –  Landscape Architects and Planners, Marnix Vink

Food Forestry Development – Voedselbos expert, Xavier San Giorgi

Bureau de Zwarte Hond – Stedebouwkundige experts

Gemeente Utrecht –  Wijk Leidsche Rijn

Van Wanrooij bouw en ontwikkeling – ontwikkelaar van de koopwoningen

Bo-Ex – ontwikkelaar van de huurwoningen

SPO Utrecht – ontwikkelaar integraal kindcentrum Rijnvliet