Informatie avond Rijnvliet

Op 17 februari 2016 vindt de informatie-avond over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Rijnvliet plaats. Jurjen van Keulen, de projectleider van bureau NegenTien begint met de ontwikkelingsgeschiedenis van Rijnvliet:

– 1995 stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn vastgesteld
– 2006 plan voor de centrale zone, het gebied rondom de A2
– 2008 structuurvisie Rijnvliet
– 2012 stedenbouwkundig plan Rijnvliet, vastgesteld na inspraak
Hiermee werd geprobeerd aan te geven dat er al  lang gewerkt is aan de wijk, en dat er ook al regelmatig met de omgeving over is gesproken.

Vervolgens werd het meest recente plan toegelicht door Kris Schaarsberg van DeZwarteHond. Enkele highlights:
– circa 1000 grondgebonden woningen, basisschool en enkele appartementen complexen (circa 100, waarvan circa 20% appartementen sociale woningbouw).
– boomgaard/voedselbos nabij de Metaal Kathedraal. Bestaand groen integreren
– veel water, aangesloten (maar wel gescheiden qua waterpeil) op Strijkviertelplas.
– twee hoofdwatergangen. Buitenvliet als singel, binnenvliet als speel-water
– voor autoverkeer twee aansluitingen op de Stadsbaan. Secundaire ontsluiting op Strijkviertel, geen auto-ontsluiting op de Rijksstraatweg.
– straten hebben maar aan een zijde parkeren, andere zijde groen met bomen
– overige parkeerbehoefte in zogenaamde “pockets” op de binnenterreinen van de woningblokken
– ontwerp van eerste deel wijk bestaat uit stijlenmix. Veel stijlen, diverse architectuur, mix van materialen.
– woningen circa 3 lagen hoog (15m, appartementen gebouwen tot 20m)
– Ontwikkelaar Ovast heeft ontwerpen gemaakt, duurzaamheid is onderdeel van de ontwerp opgaaf maar is nog niet zo zichtbaar.
– Bo-Ex geeft aan 20% van de wijk als sociale woningbouw te ontwikkelen. Streven naar “0 op de meter woningen”. Deze woningen worden niet aangesloten op de stadsverwarming. Huurwoningen zullen verdeeld worden over de gehele wijk.
– De hoogspanningsmasten verdwijnen voorlopig niet. De kosten van een ondergrondse vervangende kabel zijn te duur. Gemeente heeft het nog wel in onderzoek.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst ging over de procedures, opnieuw door Jurjen van Keulen:
– Mensen die bezwaar gemaakt hebben op de omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken krijgen binnenkort reactie. Gemeente geeft aan alleen het meest zuidelijke blok nu bouwrijp te gaan maken op basis van de vergunning. Hiermee vervallen veel bezwaren, want de bestaande omwonenden wonen dan (te) ver van deze ontwikkeling, en hebben dan geen redelijk belang meer om bezwaar te maken.
– Fietspad vanaf Stadsdambrug naar bestaand sportpark wil gemeente komende zomer al aanleggen. Dit was verzoek van gemeenteraad. Vergunning hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd. Bedoeling is dat met nieuwe sportseizoen (na de zomer) dit fietspad open is.
– Kapvergunning voor bomen (populierenbos) komt binnenkort in procedure. Handhaven van enkele bomen bleek niet mogelijk, dat kunnen ze niet aan. Of hele bos behouden, of niets……
– Maart 2016 komt het bestemmingsplan Rijnvliet in procedure. Hierop kunnen zienswijzen ingediend worden.
– Najaar 2016 word begonnen met bouwrijp maken van eerste stukje. Na vaststelling van bestemmingsplan met het geheel. In 2017 bouw van eerste woningen, deze zijn eind 2017 gereed. Er is veel vraag naar woningen, dus gemeente en Ovast willen haast maken.
– Meedenken over groene (en blauwe) inrichting van de wijk vindt plaats in een workshop op 23 maart, 19.30 in infocentrum Leidsche Rijn. Er hebben zich behoorlijk wat mensen (circa 20) ingeschreven. Van De Zwarte Hond zullen een aantal specialisten aanwezig zijn, zij hopen op een stevige discussie over duurzaamheid, groen, water etc. Daar gaan we voor zorgen! Daarnaast zal Ovast en de Gemeente vertegenwoordigd zijn.

plan-rijnvliet