Eetbare woonwijk rijnvliet

food forestry

Vooroverleg van de Groene Longen

Vooroverleg van de Groene Longen op 15 februari 2019. Het bewonersinitiatief van de Eetbare Woonwijk Rijnvliet ter voorbereiding van een spannende bespreking met gemeente Utrecht over beheer en de ontwikkeling van het 15 hectare voedselbos wat aangelegd gaat worden in Rijnvliet en waar 1000 woningen in komen te staan. Gaat de gemeente Utrecht de behoefteLees meer overVooroverleg van de Groene Longen[…]

Geslaagde bijeenkomst

Beste bewoners en geïnteresseerden! Fijn dat jullie er in groten getale waren op 15 mei! We hebben een goede bijeenkomst gehad vol positieve reacties waarin we zijn bijgepraat over de ontwikkelingen van Rijnvliet. De bouw vordert langzaam maar gestaag, het beplantingsplan wordt steeds verder uitgewerkt en wordt binnenkort verder in uitvoering gebracht. Ook het gemaalLees meer overGeslaagde bijeenkomst[…]

Entree voedselbos verbeterd

In overleg met de directe aanwonenden en de Groene Longen is de entree van het voedselbos tussen Rijksstraatweg 17 en 18 verbeterd. De inpassing van zowel een elektriciteitshuisje, een ondergronds gemaal met bovengrondse bedieningskast en een aantrekkelijke toegang die ook nog eens de privacy van de twee aanwonenden borgt bleek een echte uitdaging. In samenwerking metLees meer overEntree voedselbos verbeterd[…]

Bestemmingsplan Rijnvliet behandeld in gemeenteraad

Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan Rijnvliet vast, met daarin opgenomen de openbare ruimte zoals de bewoners zich die voorstellen: Een voedselbos, ecologische diversiteit en levend water. Om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige bewoners voldoende inbreng zullen blijven houden wordt motie 175 aangenomen. Open hier de motie

Informatie avond Rijnvliet

Op 17 februari 2016 vindt de informatie-avond over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Rijnvliet plaats. Jurjen van Keulen, de projectleider van bureau NegenTien begint met de ontwikkelingsgeschiedenis van Rijnvliet: – 1995 stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn vastgesteld – 2006 plan voor de centrale zone, het gebied rondom de A2 – 2008 structuurvisie Rijnvliet – 2012 stedenbouwkundigLees meer overInformatie avond Rijnvliet[…]