Bewoners denken mee over openbare ruimte

Dome

 

In “de Dome” op het terrein van Metaal Kathedraal hebben zo’n 15 bewoners en andere belanghebbenden meegedacht over het openbare groen en blauw in de wijk Rijnvliet.  Daarnaast was er vertegenwoordiging van het bestuur van de toekomstige basisschool alsmede de buitenschoolse opvang. Op basis van het ambitiedocument is meegedacht over de eerste fase van het voedselbos; het gebied rondom Metaal Kathedraal. Hier ontstaat als eerste een gebied met eetbaar groen waarin vanaf 2018 gewandeld, gerecreëerd en natuurlijk geplukt kan worden. Er is gesproken over een mooie inpassing van het schoolplein die educatie op het gebied van eetbaar groen mogelijk maakt. Daarnaast is het gewenst karakter van  openbare speel- en verblijfplaatsen besproken en ter inspiratie aan de gemeente en ontwerpers van bureau Felixx / DeZwarteHond meegegeven.

Het verslag van de avond is in de vorm van een film: https://www.youtube.com/watch?v=VJhyi4Cm3zM