Bestemmingsplan Rijnvliet behandeld in gemeenteraad

wb_raadszaal_def

Gemeenteraad stelt het bestemmingsplan Rijnvliet vast, met daarin opgenomen de openbare ruimte zoals de bewoners zich die voorstellen: Een voedselbos, ecologische diversiteit en levend water. Om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige bewoners voldoende inbreng zullen blijven houden wordt motie 175 aangenomen.

Open hier de motie